Četvrta radionica novog ciklusa start-up edukacije

U Biznis centru u Srebrenici održana je četvrta radionica novog ciklusa start-up edukacije. Radionice se održavaju u okviru projekta Ekonomsko osnaživanje mladih, a novi polaznici će svoju biznis ideju razvijati po Canvas modelu.

Na današnjoj radionici učesnici su nastavili sa izradom biznis plana, a upoznali su se sa modelima koji će im pomoći u kreiranju biznisa.

„Na radionici smo se upoznali sa modelima izrade biznis plana sa kojima se nismo ranije susretali i koji su nam bili nepoznati. Jako mi je drago što ćemo kroz radionice da naučimo modele koji se koriste širom svijeta i kroz njih da ispitamo vrijednost biznisa koji želimo da pokrenemo. Nadam se da će nam i naredne radionice, kao i ove do sada, biti korisne u kreiranju naših biznisa“, stav je Dragane Živković, jedne od polaznica obuke.

Implementatori projekta i mentori startup-ima zadovoljni su angažovanjem polaznika i ističu da je četvrta radionica u nizu pokazala da polaznici usvajaju osnovna znanja u oblasti razvoja poslovnih ideja i da napreduju, a pokazuju i sve veći interes i motivaciju da razviju svoje biznis ideje.

Projekat Ekonomsko osnaživanje mladih implementira kompanija Posao.ba (Kolektiv), u saradnji s udruženjem Prijatelji Srebrenice i Opštinom Srebrenica i uz podršku Vlade Ujedinjenog Kraljevstva.